E-klubo

Regulaj kunvenoj ĉiam ĵaŭde (krom someraj ferioj), de la 14-a ĝis la 16-a horo, en strato Ve Smečkách 25.